امروز : سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

نرخ تعرفه روز مزد ماشین آلات تخریب و خاکبرداری شهرستان شیرازسال۱۴۰۲

۱-اجاره بیل مکانیکی زنجیری پاکت و  پیکور ۳۰۰-۳۲۰ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲-اجاره بیل مکانیکی زنجیری پیکور۲۰۰-۲۲۰ ومشابه به ازای هر۸ ساعت کار مفید۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳-اجاره بیل مکانیکی زنجیری پاکت  200-220 ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۴-اجاره بیل مکانیکی لاستیکی پاکت ۱۸۰-۱۸۵ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

چنانچه مدت انجام کار جهت بیل مکانیکی زنجیری کمتر از۳ روزباشد۲ سر کرایه کمرشکن به عهده کارفرما می باشد.

۱-اجاره لودر ۴۷۰ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲-اجاره لودر ۹۶۶ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳-اجاره لودر ۹۵۰ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- اجاره لودر۹۲۰-۹۳۰ ومشابه به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵- اجاره مینی بیل مکانیکی به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶- اجاره بابکت به ازای هر ۸ ساعت کار مفید ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۷-قیمت عملیات چکش هیدرولیکی به ازای هر متر مکعب کوهبری سنگ تیپ۱ مبلغ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۸-قیمت عملیات چکش هیدرولیکی به ازای هرمترمکعب کوهبری سنگ تیپ۲ مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۹-قیمت عملیات تخریب سقف و آوار برداری ساختمان تا سطح صفرصفر درتمام سطح شهر ۱٫۳۶۲٫۰۰۰ ریال چنانچه پیمانکاری خلاف نرخ نامه عمل نماید شامل جرایم شرکت تعاونی می گردد.